Sukukokous ja -juhla 2018

Sukukokouksen kulku

Kokouksen aluksi pidettiin hiljainen hetki sukukokousten välillä poisnukkuneiden sukuseuran jäsenten kunniaksi. Kuusi (6) seuran jäsentä oli siirtynyt tästä ajasta ikuisuuteen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Hannukainen ja sihteeriksi Anne Hannukainen.

Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukseen osallistui noin 45 sukuseuran jäsentä.

Kokoukselle laadittu työjärjestys todettiin sääntöjen mukaiseksi vuosikokouksen (sukukokouksen) työjärjestykseksi. Kokousta päätettiin jatkaa laaditun työjärjestyksen mukaan.

Puheenjohtaja esitteli sukuseuran vuosikertomukset (toimintakertomukset), tilinpäätösaineistot sekä toiminnnantarkastajien lausunnot kahdelta edelliseltä toimintavuodelta. Kokous hyväksyi esitellyt asiakrjat ja lausunnot yksimielisesti.

Jäsenmaksuksi kahdelle seuraavalle toimintavuodelle päätettiin 10 euroa/henkilö.

Puheenjohtaja esitteli kahdelle seuraavalle toimintavuodelle toimintasuunnitelmat ja talousarviot, mitkä hyväksyttiin muutoksitta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 –> Sukuseuran toimintasuunnitelma 2019

Sukuseuran puheenjohtajaksi kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi valittiin Raimo Hannukainen. Hallituksen jäsenet valittiin myös jatkamaan seuraavat kaksi vuotta, pl. eroilmoituksensa jättänyt Arto Hannukainen, jonka tilalle valittiin Eveliina Viitala.

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Eila Lätti ja Toivo Hannukainen sekä heidän varahenkilöikseen Mikko Hanhilammi ja Pentti Hannukainen.

Hallituksen esityksestä entinen pitkäaikainen puheenjohtaja Oiva Hannukainen kutsuttiin sukuseuran kunniajäseneksi. Aikaisemmin kunniajäseniksi on kutsuttu vain Hannu Hannukainen ja Bengt Sjöberg.

Lopuksi kokous keskusteli vilkkaasti sukuseuran tulevaisuuden näkymistä ja nuorempien sukupolvien jäsenten mukaan saamisesta aktiiviseen toimintaan.

Kuvat: Jari Vaara

Valitettavasti kuvat ovat kronologisesti nurinpäisessä järjestyksessä. Tapahtumajärjestyksessä viimeisenä otetut kuvat ovat ensimmäisinä ja päinvastoin.

Sukukokous viikonvaihteen sunnuntaina pidettiin Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä pienehköllä joukolla klo 10 hartaus, jonka piti evankelista Heikki Nummijärvi. Hartauden jälkeen käytiin suorittamassa kunnianosoitus Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä, joka sijaitsee Kankaanpään kirkon kupeessa. Edesmenneiden sukupolvien muistoksi ja kunniaksi laskivat Oiva ja Raimo Hannukainen kukkalaitteen. Tämän jälkeen siirryttiin Kankaanpään vanhalle hautausmaalle. Kukkalaitteen Iida ja Erkki Lätin haudalle laskivat Iidan tytär Eila Lätti ja tyttären (Tyynen) poika Raimo Hannukainen.