Tiedotteet

Arvoisat Hannukaisten sukuseura ry:n jäsenet

Mennyt vuosi 2019 oli ns. välivuosi, jolloin ei ollut sukukokousta. Vuoden 2019 tapahtumat selviävät tarkemmin tiedotteen liitteenä olevasta toimintakertomuksesta. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelmasta selviää, mitä toimintaa alkaneelle vuodelle on suunniteltu.

Jäsentiedote 1/2020 lähetetään pääosalle sukuseuran jäsenistä postitse vielä maaliskuun lopun kuluessa.

Jäsentiedote 2/2020 lähetetään jäsenistölle loppukesällä 2020. Tiedotteessa annetaan ohjeet sukukokoukseen ja sukujuhlaan ilmoittautumisesta.

Sukuseuran tarkoituksena on jo pitempään ollut saada julkaistua uusi sukukirja, jonka pääosan muodostavat sukutaulut. Hallitus on asettanut teoksen valmistumisen ehdottomaksi takarajaksi vuoden 2020 sukukokouksen. Sukutietokanta on paisunut suureksi ja aika näyttää pystytäänkö em. vaatimus täyttämään. Ainakin sukukirjan käsikirjoitus on sukukokouksessa tutustuttavana. Tähän sukukirjaosaan sisällytetään tilan puutteen vuoksi vain sukutaulut. Kirjan toinen, kerronnallinen osa pyritään toimittamaan seuraavaan sukukokoukseen mennessä.

Sukuseura ei järjestä tänä vuonna omaa kotiseutumatkaa Karjalaan, mutta 15 suvun jäsentä oli ilmoittautunut Hiitolan Pitäjäseuran kotiseutumatkalle 5.- 8.6.2020. Matkan aikana oli tarkoitus paljastaa talvi- ja jatkosodan hiitolaisten sankarivainajien nimitaulut entisen kellotapulin perustuksella olevalla muistomerkkialueella, minkä jälkeen piti viettää yhteistä pitäjäjuhlaa paikallisen väestön kanssa. Matka ei kuitenkaan toteudu suunnitellulla tavalla, vaan on peruutettu/siirretty Korona-epidemian ja valtion johdon asettamien kokoontumis- ja matkustusrajoitusten vuoksi. Mahdollisesta uudesta matka-ajankohdasta ilmoitetaan sen tultua tietoon.

Hannukaisten sukuseuran hallitus kiittää jäsenistöä vuoden 2019 toiminnasta. Tällä hetkellä yhteiskunnan keskeisenä huomion kohteena on Korona-pandemia. Valtion johdon, viranomaisten ja meidän kansalaisten yhteisillä toimenpiteillä taistelu tautia vastaan voidaan voittaa. Kesällä tai viimeistään syksyllä voimme todennäköisesti palata normaaliin päiväjärjestykseen ja kokoontua lokakuun alussa sukukokoukseen.

Koronasta huolimatta aurinkoista kevättä ja kesän odotusta sukuseuran ja suvun jäsenille. Kyllä se aurinko paistaa, vaikka ei aina ole näkyvissä!!

Sukuseuran toimintakertomus 2019 Toimintakertomus 2019

Sukuseuran toimintasuunnitelma 2020 Sukuseuran toimintasuunnitelma 2020_ilman TA_ta

——————————————————————————————————————————–

Sukuseuran Karjalan matka 1. – 4.5.2019

Oheisena liitteenä on päivitetty esite sukuseuran Karjalan matkasta. Esitteen yhteydessä on viisumin hakulomakkeen täyttöohje. Viisumihakemus on erikseen kahtena versiona: käsin täytettävänä sekä sähköisenä versiona. HUOM. Tietokoneella täytettävää lomaketta ei voi tallentaa täytettynä, vaan se on täyttämisen jälkeen tulostettava ja allekirjoitettava. Ennakkoilmoittautuneille vastuullinen matkanjärjestäjä Keskimatkat lähettää esitteen ja lomakkeet suoraan. Ennakkoilmoittautuneita oli 17/18 henkilöä, paikkoja on varattu 30, joten tilaa on vielä hyvin. Lähde rohkeasti mukaan. Käymme ainakin Käkisalmen, Räisälän ja Kaukolan kirkoissa. Tutustumme myös paikkakuntien hautausmaihin (ml. Hiitola) ja muistomerkkeihin. Kirkkokierrokselle on varattu tulkki, joten saamme tietoa myös tutustumispaikkojemme nykytilasta. Ehkä jokin matkareitille sopiva kotipaikkakäyntikin on mahdollinen. Toisen matkapäivän ohjelmaa täsmennetään, kun on saatu lopulliset ilmoittautumiset. Lisäksi on mahdollista tilata paikallisia palveluita erillishinnasta omaehtoisille kotipaikkakäynneille. Maasturin käytöstä jouduttiin viime vuonna maksamaan 25 euroa/tunti, joka tekee esim. kolmelta hengeltä vain runsaat kahdeksan (8) euroa/henkilö/tunti. Tiedot erilliskuljetusten tarpeesta tulee ilmoittaa sukuseuran puheenjohtajalle ilmoittautumisten kanssa samanaikaisesti.

Matkatiedotteen ja viisumihakemuslomakkeet saat tulostettaviksi alla olevista linkeistä:

Hannukaisten sukuseura_päivitetty matkaesite ja viisumin täyttöohje

Venäjän viisumin hakulomake_tietokoneella täytettävä

Venäjän viisumin hakulomake_tietokoneella täytettävä

—————————————————————————————————————————————

Jäsentiedote 1/2019

Arvoisat Hannukaisten sukuseura ry:n jäsenet

 1. Yleistä

Edesmennyt vuosi 2018 oli ns. sukukokousvuosi ja yhdistyksen 30-vuotisen toiminnan juhlavuosi. Sukukokous ja -juhla pidettiin Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä 29. – 30.9.2018. Sukukokoukseen osallistui 45 henkilöä (42 äänioikeutettua yhdistyksen jäsentä) ja sukujuhlaan 47 henkilöä, joista tosin kolme (3) oli esiintyjiä. Ennen sukukokousta valmistui 226-sivuinen historiikki yhdistyksen 30-vuotiselta taipaleelta. Historiikin asiasisältö perustuu sukuseuran asiakirja-aineistoon, sukujuhlakertomuksiin ja juhlista otettuihin valokuviin, kotiseutumatkakuvauksiin ja matkakuviin sekä toiminta-ajalta kerättyihin lehtileikkeisiin. ”Teosta” on vielä jäljellä 11 kpl ja sitä voi tilata allekirjoittaneelta hintaan 35 euroa lisättynä postituskuluilla.

Vuoden 2018 tapahtumat selviävät tarkemmin tiedotteen liitteenä olevasta toimintakertomuksesta, joten niitä ei tässä toisteta. Toisena liitteenä olevasta kuluvan vuoden toimintasuunnitelmasta selviää, mitä toimintaa alkaneelle vuodelle on suunniteltu.

 1. Jäsentiedotteiden toimittaminen ja jäsenmaksun maksaminen

Postikulujen kurissa pitämiseksi sukuseuran hallitus on päättänyt, että kirjallinen jäsentiedote ja jäsenmaksulomake lähetetään vain niille sukuseuran jäsenille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta (tai se ei ole tiedossa). Tiedotteen liitteenä on jäsenmaksulomake ilman henkilönimiä ja jäsenmaksun suuruutta. Jäsenmaksu on 10 euroa/jäsen/vuosi. Vain sähköpostilla tiedotteen saaneet: Lisätkää lomakkeeseen niiden jäsenten nimet, joiden jäsenmaksusta on kysymys, sekä jäsenmaksujen yhteissumma, esim. maksu kahdelta jäseneltä = 20 euroa. Käyttäkää maksaessanne lomakkeeseen merkittyä viitenumeroa (1204 3). Postin kautta tiedotteen saaneet käyttävät kirjeen mukana olevaa pankkisiirtolomaketta.

Jäsenmaksulomake, klikkaa tästä –> Jäsenmaksulomake 2019

 1. Kotisivut

Sukuseuran verkkosivut löytyvät osoitteesta www.hannukaiset.fi (vanhassa osoitteessa oli pääte .com). Sivut ovat edelleen vajavaiset, mutta niitä täydennetään ajan myötä. Sivujen kautta voi myös jättää jäsenhakemuksen tai ottaa muuten yhteyttä.

 1. Sukututkimus

Sukuseuran tarkoituksen on jo pitempään ollut saada julkaistua uusi sukukirja, jonka pääosan muodostavat sukutaulut. Hallitus on asettanut teoksen valmistumisen ehdottomaksi takarajaksi vuoden 2020 sukukokouksen. Aika kuitenkin näyttää pystytäänkö vaatimus täyttämään. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan myös jäsenistön tukea, sillä ilman sitä jäsenistöllä olevaa tietoa ei saada sukukirjan tekijöiden tietoon. Sukututkimus jatkuu ja tiivistyy asetettua määräaikaa lähestyessä. Henkilötietomatrikkeliin on saatu kerättyä melko mukavasti nimiä, tällä hetkellä noin 39 000 henkilönimeä, joista osa jää kuitenkin pois eri syistä. Työläin vaihe on vielä edessä, sillä henkilötietolainsäädännön rajoitukset vaikeuttavat alle 100 vuotta vanhojen tietojen hankintaa. Juuri tässä tiedonhankinnassa tarvitaan jäsenistön tukea. Ilman jäsenistön toimittamia tietoja, ilman sitä tiedot jäävät joko kokonaan pois tai päivittämättä ajan tasalle, sillä edellisen sukukirjamme ilmestymisestä on kulunut yli 10 vuotta. Edellisessä sukukirjassa mainittujen henkilöiden ja perheiden tiedoissa on tapahtunut jo paljon muutoksia. Pyydämme sukuseuran jäseniä ja kaikkia muitakin sukuun kuuluvia ilmoittamaan omissa sekä lähipiirissään tapahtuneet henkilötietojen muutokset, henkilötiedoissa mahdollisesti olleet virheet ja puutteet sekä uusien suvun jäsenten henkilötiedot.

Henkilötietolain mukaan sukututkimusrekisteriin voidaan kerätä ja tallentaa tutkittavaan sukuun kuuluvasta henkilöstä sekä tämän puolisosta nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika, kuolinaika ja -paikka, arvo tai ammatti sekä osoitetieto ja muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä ovat myös tietoja, joita pyydämme sukuun kuuluvia keräämään, tallentamaan ja toimittamaan (esim. kotisivuilta ladattavalla perhelomakkeella, jonka saat tulostettavaksi klikkaamalla tästä –> Perhelomake 2019_tyhjä) seuran sukututkimusvastaavalle joko kirjeitse tai sähköpostilla osoitteella Raimo Hannukainen, Rannankatu 10, 38840 Niinisalo, email. raimo.hannukainen@sppnet.fi.

Henkilötietojen lisäksi sukujulkaisuun on tarkoitus saada valokuvia ja artikkeliaineistoa perheiden ja yksittäisten henkilöiden vaiheista menetetyllä kotiseudulla, evakkotaipaleella ja uusilla kotiseuduilla. Myös kartta-aineistoa asuinpaikoista on tarkoitus julkaista. Kirjahanketyöryhmä pyytää sukuseuran jäsenistöä tallentamaan vielä saatavilla olevaa, em. elämänvaiheita koskevaa muistinvaraista aineistoa (kirjallisena tai sähköisesti tallennettuna haastatteluaineistona). Tallennetun aineiston voi toimittaa sukuseuran sukututkimusvastaavalle em. osoitteeseen. Alkuperäisaineisto (kuvat, kartat jne.) palautetaan tallentamisen jälkeen takaisin lähettäjän ilmoittamaan osoitteeseen.

 1. Sukuseuran kotiseutumatka Karjalaan

Sukuseura järjestää tänä vuonna oman kotiseutumatkan Karjalaan. Matkan ajankohdaksi on päätetty 1. – 4.5.201. Matkalla majoitutaan Käkisalmessa hotelli Kexholmissa, joka on pieni siisti hotelli aivan Käkisalmen keskustassa. Matkan vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii matkatoimisto Keskimatkat. Matkan ohjelma ja ilmoittautumisohjeet ilmenevät liitteenä olevasta matkaesitteestä. Matkalla kaksi päivää käytetään ”kotiseudulla”. Ohjelmaa tarkennetaan mahdollisuuksien mukaan matkalle ilmoittautuneiden/ilmoittautuvien henkilöiden toiveiden mukaisesti. Venäjän federaation määrittämälle rajavyöhykkeelle pääsy ei ole tahtonut onnistua viime vuosina, joten sinne ei tällä matkalla yritetä päästä. Matkat omavalintaisiin kohteisiin tehdään paikallisilla ”takseilla”, joista joudutaan maksamaan lisämaksu (hinta oli viime vuonna 25 euroa tunti).  Matkan hinta on 405 euroa/henkilö (ilman em. ”taksien” käyttöä). Ilmoittautumiset tehdään pääsääntöisesti suoraan matkatoimisto Keskimatkoille, mutta tarvittaessa allekirjoittanut voi toimia välittäjänä. Ilmoittautumiset pitää olla perillä matkatoimistolla 1.4.2019 mennessä.

 1. Yhteystietokannan laajentaminen

Sukuseuran toimihenkilöt toivovat edelleen, että kaikki sukuseuran jäsenet, joilla on käytössään sähköposti, ilmoittaisivat sp-osoitteensa sihteerille ja/tai puheenjohtajalle. Samoin pyydetään ilmoittamaan osoitteenmuutokset ja henkilötietoihin (avioliitot, lapsen syntymät jne.) liittyvät muutokset. Toistaiseksi vain osa jäsenistöstä on tavoitettavissa sähköpostilla. Yhteystietoja käytetään vain sukuseuran johdon ja jäsenistön väliseen tiedottamiseen eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

 1. Lopuksi

Hannukaisten sukuseuran hallitus kiittää jäsenistöä vuoden 2018 toiminnasta ja toivottaa jäsenille ja heidän läheisilleen menestystä ja kaikkea hyvää alkaneen vuoden 2019 toiminnoissa.

Sukuseuran hallituksen puolesta

Raimo Hannukainen

Raimo Hannukainen, puheenjohtaja

———————————————————————————————————————–

Hannukaisten sukuseuran jäsentiedotteen 1/2019                                                                          Liite 1

HANNUKAISTEN SUKUSEURAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

 1. YLEISTÄ

Hannukaisten sukuseura ry täytti 30 vuotta 3.7.2018. Kulunut toimintavuosi oli sukukokousvuosi ja vuosissa mitattuna seuran juhlavuosi.

Sukuseuran sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenistön keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura voi mm.

 • järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä vastaavanlaisia tilaisuuksia
 • kerätä ja arkistoida sukua koskevia tietoja
 • selvittää ja auttaa suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattaa tutkimustyön tuloksia jäsenten tietoon
 • harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa
 • pitää luetteloa suvun jäsenistä

Sukuseuran sääntöjen tarkoituksenmukainen toiminta ei kuitenkaan estä seuraa uudistumasta.

 1. SUKUSEURAN HALLINTO JA JÄSENISTÖ

Vuoden 2016 sukukokouksessa valitun hallituksen toimikausi jatkui vuoden 2018 loppuun saakka. Puheenjohtajana toimi Raimo Hannukainen. Hallitukseen kuuluivat toimikaudella 1.1.2017 – 31.12.2018 lisäksi

Varapuheenjohtaja, Oiva Hannukainen, Rauma

Sihteeri/rahastonhoitaja, Anne Hannukainen, Kankaanpää

Jäsenet:

Kirsti Hannukainen, Rauma

Erkki J. Hannukainen, Harjavalta

Arto Hannukainen, Lahti

Pauli Huhtamaa, Kankaanpää

Elina Lahtinen, Jämijärvi

Jere Lahtinen, Lapua

Marjatta Vaara, Kankaanpää, myöhemmin Tampere

Markus Vaara, Kangasala

Mika Hänninen, Salo

Roope Hänninen, Salo

Päivi Setälä, Luvia

Varsinaisina toiminnantarkastajina toimivat Eila Lätti (Kankaanpää) ja Riitta Kuusimäki (Jämijärvi) ja varatoiminnantarkastajina Toivo Hannukainen (Karvia) ja Mikko Hanhilammi (Jämijärvi).

Hallituksen jäsenillä on hoidettavanaan toiminnan osa-alueita seuraavasti:

Jäsenrekisterin ylläpito, jäsenmaksujen perintä: Anne Hannukainen

Muistamiset (merkkipäiväonnittelut, pois nukkuneet): Oiva Hannukainen

Sukutietojen tallentaminen sukutietokantaan: Raimo Hannukainen

Matkat ja jäsentoiminta: Raimo Hannukainen

Tuotemyynti ja varastonpito: Raimo Hannukainen

Kotisivujen ylläpito: Raimo Hannukainen

Sukuseuraan kuului 31.12.2018 kolme (3) kunniajäsentä, 10 ainaisjäsentä, 170 vuosijäsenmaksunsa maksanutta jäsentä ja 16 nuorisojäsentä eli yhteensä 199 jäsentä. Jäsenmäärä on pysynyt lähes ennallaan, vuodenvaihteessa oli vielä jonkin verran jäsenmaksunsa maksamattomia jäseniä (eivät mukana em. jäsenmäärässä), mutta heille annetaan mahdollisuus jäsenvelvoitteen täyttämiseen vuoden 2019 jäsenmaksun yhteydessä. Nuorisojäseniä ovat alle 18-vuotiaat henkilöt. Nuorisojäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Heidän toivotaan jatkavan sukuseuran varsinaisina jäseninä sen vuodenalusta lukien, jona he täyttävät 19 vuotta. Nuorisojäsenten siirtymistä varsinaisiksi jäseniksi päätettiin sukukokouksessa lieventää siten, että myöskään 19 – 30-vuotiailta jäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Sukuseuran hallitus piti toimintavuonna 2018 kaksi (2) kokousta, joista toinen pidettiin Kankaanpäässä 3.2.2018 ja toinen Porissa 1.12.2018. Ensimmäisessä kokouksessa hallitus hyväksyi omalta osaltaan tilinpäätösasiakirjat (tilinpäätös ja toimintakertomus) ja päätti esittää ne sellaisenaan sukukokoukselle, tämän lisäksi

 • kokouksessa tehtiin periaatepäätös sukukokouksen järjestelyistä. Kyseessä oli sukuseuran 30-vuotisjuhlakokous, joka päätettiin pitää 29. – 30.9.2018. Kokouspaikaksi oli jo kokouksessa 2/2017 päätetty Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä.
 • päätettiin pitää 30-vuotisjuhlakokouksen juhlatoimikunnan kokous maaliskuussa 2018
 • päätettiin pitää sukukirjan toimituskunnan kokous maaliskuussa 2018
 • todettiin, että puheenjohtaja oli varannut 10 paikka Hiitolan Pitäjäseuran järjestämälle Hiitolan matkalle 10. – 13.5.2018. Samassa yhteydessä todettiin, että jäsenillä oli mahdollisuus ottaa osaa myös Matkatoimisto Keskimatkojen järjestämälle Laatokan ympäri suuntautuvalle matkaa16. – 19.7.2018 sekä Kilpolan perinnetoimikunnan järjestämälle matkalle 18. – 21.5.2018.
 • päätettiin jäsentiedotteiden määrästä ja lähettämisen ajankohdista
 • käsiteltiin jäsenasioita ja jäsenmaksutilannetta

Toisessa kokouksessa

 • hallitus päätti järjestäytymisestään 1.1.2019 alkaen
 • tarkennettiin vuoden 2019 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota
 • jäsentiedotteiden toimittaminen
 • sukuseuran oman kotiseutumatkan toteuttaminen toukokuun alussa 2019
 • käsiteltiin sukukokouksen taloudellinen tulos ja kokouksen järjestelyistä saatu palaute
 • todettiin sukuseuran taloudellinen tilanne ja mahdollisuus sukujulkaisun tuottamiseen
 • esitettiin kiitokset pitkäaikaisesta hallitustyöstä Arto Hannukaiselle, joka oli jäämässä pois hallituksesta 31.12.2018 lukien. Kiitoksena hänelle luovutettiin muistoesine.
 1. TIEDOTTAMINEN

Sukuseuran jäsenille lähetettiin postitse ensimmäinen jäsentiedote helmikuun puolivälissä 2018. Se sisälsi ydinasiat vuoden 2017 toiminnasta (ml. alustava toimintakertomus) ja tarkennetun toimintasuunnitelman vuodelle 2018. Toinen jäsentiedote, joka sisälsi tiedot ja ilmoittautumisohjeet sukujuhlaan, lähetettiin jäsenistölle elokuun jälkipuoliskolla 2018.

Seuran toiminnasta tiedotettiin myös kotisivuilla osoitteesta www.hannukaiset.fi. Tiedotuskanavana on käytetty jonkin verran myös Kurkijokelainen- ja Karjala- lehtiä.

Jäsenistön sähköpostiosoiteluettelo oli edelleen vajavainen, mutta niille, joiden yhteystiedot olivat tiedossa, lähetettiin tiedotteita myös sähköpostilla. Toiveena on edelleen, että yhä useammat ilmoittaisivat sähköpostiosoitteensa sihteerille ja/tai puheenjohtajalle, mikä mahdollistaisi kattavamman sähköisen tiedottamisen.

 1. MUISTAMISET

4.1 Merkkipäiväonnittelut 2018

Sukuseuran puolesta onniteltiin perinteiseen tapaan adressilla yhdistyksen jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä heidän merkkipäivinään 50-vuotismerkkipäivästä alkaen. 70 vuoden iän jälkeen onnitteluadressit lähetetään viiden (5) vuoden välein. Onnitteluadressien oikea-aikaisesta lähettämisestä vastasi edelleen seuran kunniapuheenjohtaja Oiva Hannukainen. Vuonna 2018 merkkipäiviään viettäneitä onniteltiin seuraavasti:                              

90 vuotta                                                 

Hannukainen Aino, Luvia
Vallinen Sirkka-Liisa, Pori
85 vuotta                                                 
Hannukainen Elvi, Vaala
Marila Airi, Uusikaupunki
Sjöberg Bengt, Vaasa
80 vuotta
Lätti Eila, Kankaanpää
Jakonen Olavi, Luvia
Survonen Sirpa, Laitila
75 vuotta
Hannukainen Oiva, Rauma
Keijonen Esko, Liperi
Kojo Pirkko, Pori, Ahlainen
Hiltunen Matti, Espoo
70 vuotta
Kava Sinikka, Hämeenlinna
Hannukainen Hannu, Tampere
Viitasalo Marja-Liisa, Eura, Panelia
Kuisma Hannu, Järvenpää
Tuomisto Leena, Helsinki
Leppävuori Eeva, Helsinki
60 vuotta
Roslund Outi, Rauma
Virtanen Pentti, Jämijärvi
Hannukainen Pentti, Vihti, Nummela
Alm Hannu, Imatra
Hannukainen Kirsi, Heinola, Myllyoja
Hiltunen Riitta, Espoo
50 vuotta
Karihuhta Satu, Järvenpää

4.2 Pois nukkuneiden muistaminen

Pois nukkuneiden sukuseuran jäsenten omaisia muistetaan suruadressilla. Omaisten pyynnöstä osallistutaan myös vainajan siunaus- ja muistotilaisuuteen. Vuoden 2018 aikana nukkuivat seuramme jäsenet:

Maire Hannukainen, k. 10.2.2018  Tullinge, Ruotsi

Aila Aulikki Hänninen, k. 16.3.2018  Salo

Markku Virtanen, k. 20.9.2018  Jämijärvi

Eero Kerttula, k. 9.11.2018  Laitila

Pertti Siitonen, k. 7.11.2018  Imatra

 1. SUKUKOKOUS JA -JUHLA

Sukukokous järjestettiin yhdistyksen 30-vuotisjuhlakokouksena 29. – 30.9.2018 Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä.

Varsinaiseen sukukokoukseen osallistui 42 henkilöä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Hannukainen ja sihteeriksi Anne Hannukainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Elina ja Markku Lahtinen.

Kokouksen vanhimpana henkilönä kukitettiin Reino Hannukainen (kuva alla).

Kokous hyväksyi ja vahvisti hallituksen laatimat vuosien 2016 ja 2017 vuosikertomukset ja tilinpäätökset sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2019 – 2020 valittiin uudelleen Raimo Hannukainen (Kankaanpää) ja muiksi hallituksen jäseniksi Oiva Hannukainen (Rauma), Anne Hannukainen (Kankaanpää), Kirsti Hannukainen (Rauma), Erkki J. Hannukainen (Harjavalta), Pauli Huhtamaa (Kankaanpää), (Elina Lahtinen (Jämijärvi), Jere Lahtinen (Lapua), Marjatta Vaara (Tampere), Markus Vaara (Kangasala), Mika Hänninen (Salo), Roope Hänninen (Salo), Päivi Setälä (Luvia), Eveliina Viitala (Turku).

Toiminnantarkastajiksi tarkastamaan vuosien 2019 – 2020 taloutta ja hallintoa valittiin Eila Lätti ja Mikko Hanhilammi. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Pentti Hannukainen ja Toivo Hannukainen.

Sukukokous hyväksyi myös hallituksen esitykset vuosien 2019 ja 2020 toimintasuunnitelmiksi. Hallitusta evästettiin kiinnittämään entistä enemmän huomiota jäsenhankintaan ja erityisesti nuoriin. Jäsenmaksuksi päätettiin 10 euroa/jäsen, nuorisojäseniltä ei peritä jäsenmaksua, ei myöskään 19 – 30-vuotiailta aikuisilta.

Lopuksi sukukokous kutsui Oiva Hannukaisen sukuseuran järjestyksessään kolmanneksi (3.) kunniajäseneksi. Aikaisemmin kunniajäseniksi on kutsuttu sukututkijat Hannu Hannukainen ja Bengt Sjöberg.

Entinen sukuseuran pitkäaikainen puheenjohtaja Oiva Hannukainen kutsuttiin sukuseuran kunniajäseneksi (sääntöjen mukainen ”titteli”), mutta yhdistyksessä hänestä käytetään nimikettä kunniapuheenjohtaja.

Sukukokouksen jälkeen pidettyyn sukujuhlaan osallistui 47 henkilöä, luvussa ovat myös illan musiikista vastanneet Tarmo Peltomaa sekä Petri ja Päivi Niemi. Juhlan aluksi nautittiin buffet-tyyppinen illallinen, minkä jälkeen seurasi lyhyehkö ohjelmallinen osuus. Ohjelman yhteydessä kiitettiin sukuseuran hallituksen pitkäaikaisia jäseniä Martti ja Kari Hannukaista heidän luovuttuaan hallituksen jäsenyydestä. Kiitoksena sukuseuran hyväksi tehdystä työstä heille luovutettiin muistolahja. Ohjelmaan liittyi myös puheenjohtajan esittämä katsaus sukuseuran 30-vuotiseen historiaan. Historiasta oli laadittu myös 226-sivuinen historiikki, joka oli koottu sukuseuran kokousten pöytäkirja-aineistosta, sukujuhlatallenteista, kotiseutumatkatallenteista, eri tapahtumiin liittyneistä valokuvista sekä runsaasta lehtileikeaineistosta. Ohjelman välissä Tarmo Peltomaa ja Petri Niemi esittivät karjalaishenkistä musiikkia, josta osa oli järjestäjän toivomaa ja osa artistien itsensä valitsemaa. Ohjelmaan kuului myös perinteisten arpajaisten ”palkintojen jako”. Sukukokoukseen ja -juhlaan osallistuneet olivat jälleen lahjoittaneet runsaasti arvontapalkintoja ja myös ostaneet arpoja.  Arpajaisten tuotolla pystyttiin maksamaan mm. illan esiintyjien palkkio ja hieman jäi rahaa myös muiden kulujen katteeksi.

Sukujuhlan loppuaika oli varattu seurusteluun ja tanssiin. Ennen tanssin aloittamista Petri ja Päivi Niemi esittivät Tarmo Peltomaan säestämänä ”Armi ja Danny-shown” (kuva alla).

 1. SUKUTUTKIMUS

Sukututkimus jatkui tiiviinä vuonna 2018. Sukututkimuksesta vastaavat henkilöt osallistuivat mm. Hiitolan Pitäjäseuran järjestämään sukututkimuspiiriin ja samalla kokeneemmilta sukututkijoilta saatiin lisätietoja tutkimuksen tekemiseen. Tällä hetkellä sukutietokannassa on noin 39 000 henkilön nimet, mutta määrä lisääntyy edelleen huomattavasti. 100 vuotta nuorempien henkilöiden tietojen täydentäminen on aloitettu mm. postittamalla osalle jäsenistöstä sukututkimusohjelmasta tulostetut perhekortit. Perhekorttien saajien toivottiin palauttavan kortit päivitettyinä sukuseuran tutkimusvastaavalle, mutta valitettavasti vain muutama kortti palautettiin. Sata vuotta vanhempaakin tietoainesta on vielä paljon keräämättä.

Henkilöhistorian tutkimisen ja tallentamisen lisäksi sukututkimukseen liittyy myös suvun vaiheisiin ja elämään liittyvän historiatiedon kerääminen ja tallentaminen. Uuteen sukukirjaan pyritään saamaan tietoa molemmista evakkoon lähdöistä (1939/1940 ja 1944), evakkomatkoista ja asettumisesta uusille asuinsijoille. Sukuseuran jäsenistölle on toistuvasti esitetty vetoomus siitä, että suvun varttuneilta jäseniltä saataisiin tallennettua kokemusperäisiä kertomuksia evakkotaipaleen eri vaiheista. Yrityksistä huolimatta haluttuja aikalaiskertomuksia ei onnistuttu saamaan kuluneenkaan toimintavuoden aikana.

 1. KOTISEUTUMATKAILU VUONNA 2018

Sukuseura ei tehnyt omaa kotiseutumatkaa, mutta seuralle oli varattu 10 paikkaa Hiitolan Pitäjäseuran matkalle 10. – 13.5.2018. Viisi paikkaa jäi täyttämättä. Matka oli tyypillinen neljän päivän matka. Kun meno- ja paluumatkaan kuluu aina päivä suuntaansa, jäi perillä käytettäväksi kaksi päivää. Matkaseurue majoittui Käkisalmessa ns. mökkikylässä, joka on tuttu majapaikka jo vuosien takaa.

Päivi Setälän o.s. Hannukainen mummola on sijainnut tällä paikalla. Kuvassa vasemmalla Eeva Österberg, keskellä pakkaa reppuaan Päivi Setälä, oikealla tilannetta tarkastelee Anne Hannukainen.

Ensimmäisenä perillä olopäivänä käytiin etsimässä jälkiä Päivi Setälän isän ja isovanhempien entisestä kotipaikasta Pukinniemen kylästä läheltä Lipolan rajaa. Maisema oli kovasti muuttunut ja muutaman vuoden takainen metsän hakkuu hankaloitti entisestään asuin- ja muiden rakennusten paikantamista, vaikka Päivillä oli mukanaan piirrokset rakennusten sijainnista. Aluksi löydettiin rakennusten perustuksia, mutta ei varmasti osattu sanoa mitä rakennukset olivat. Vähitellen, kun rakennusten perustuksia, työkalujen metalliosia, tiilikasoja ja villiintyneitä istutuksia löytyi lisää ja löydöksiä verrattiin karttapiirroksiin, hahmottui kokonaisuus ja voitiin varmistua mm. asuinrakennusten paikoista. Tuntui jälleen kerran hyvältä, kun löydettiin se, mitä oltiin etsimässä. Paluumatkalla katseltiin vielä Hannukaisten entisiä kotipaikkoja Lipolan Hannolan ympäristössä. Ensimmäiset Kopsalan Harakkalan kankaalla sijainneelta ratsutilalta irtautuneet suvun edustajat muuttivat juuri Lipolaan. Eräässä historian myöhemmässä vaiheessa pääosa Lipolan asukkaista oli Hannukaisten suvun edustajia. Ennen Hiitolan Pitäjäseuran matkaseurueen bussin saapumista ehdittiin vielä käydä Kopsalan Likolammella ottamassa muutama valokuva entisestä pyykinpesu- ja uimapaikasta.

Toisena matkapäivänä käytiin tutustumassa Kurkijokeen minkä jälkeen kierrettiin Hiitolan aseman alueella, Linnavuorella, Hiitolan keskustassa ja entisen kirkon alueella. Paluumatkalla ennen majoitukseen tuloa käytiin Käkisalmen entisen maalaiskunnan Vuohensalon kylässä Laatokan rannalla, missä oli mahdollista kastautua Laatokan vielä viileässä vedessä.

Matkailukaudella 2018 matkailtiin lisäksi mm. Pyhäjärven, Räisälän, Kaukolan, Kurkijoen, Käkisalmen ja tietysti Viipurin alueilla. Laatokkaakin oli kiertämässä sukuseuran ja suvun jäseniä. Sukuseuran puheenjohtaja osallistui Hiitolan kirkon alueen sekä hautausmaan siivous- ja kunnostusmatkoille, jonka aikana kunnostettiin Hiitolan kirkon entisen kellotapulin kantta valamalla sen takaosa uudelleen. Samalla tehtiin myös muita vauriokorjauksia. Suunnitteilla on sankarivainajien nimitaulun pystyttäminen kellotapulin perustukselle sen päällä jo olevan muistomerkin taakse.

Laatokan kierroksella vanhaa Suomen Neuvostoliiton rajakiveä tarkastelevat mm. Oiva Hannukainen (2.oikealta) ja Sinikka Hannukainen (edessä 2.vasemmalta, selin)

 1. LOPUKSI

Vuoden pääteemana oli sukuseuran 30. toimintavuosi. Sukukokousta ja -juhlaa vietettiin näissä merkeissä. Sukuseuran historiasta saatiin tallennettua ainakin osa sekä sähköiseen muotoon että kirjallisena julkaisuna. Näin kuluneiden 30 vuoden tapahtumat ovat arkiston ohella laajemmin jäsenistön tavoitettavissa.

Toisena läpi toimintavuoden työn alla olleena aiheena oli edelleen sukututkimus ja tiedon hankkiminen suvun vaiheista. Onneksi suvun historia ja vuosisataisilla kotiseuduilla eletty elämä kiinnostavat edelleen sukuseuran jäseniä. Kuten tiedetään, tähän liittyvän tiedon keräämisellä on kuitenkin kiire, sillä Karjalassa syntyneiden henkilöiden määrä vähenee kiihtyvällä vauhdilla.

Evakkovaiheeseen liittyvät tapahtumat ja kertomukset ovat ainutkertaisia ja niillä tulee olemaan merkittävän suuri arvo historiatietona, jos ne saadaan tallennettua tulevien sukupolvien tutustuttavaksi. Siksi ne pitäisi saada tallennettua ennen kuin on liian myöhäistä. Tämä tiedonhankinta on meneillään ja sen jatkamisessa tarvitaan sukuseuran kaikkien jäsenten apua. Sukuseuran hallitus vetoaa edelleen jäsenistöön, jotta sen edustajat kokoaisivat oman lähipiirinsä evakkomatkaan ja sen jälkeisiin tapahtumiin liittyviä tietoja ja toimittaisivat ne ensisijaisesti sukuseuran sukututkimusvastaavalle (Raimo Hannukainen) tai jollekin hallituksen jäsenelle.

Kiitos Teille kaikille suvun asioista kiinnostuneille Hannukaisten sukuseuran jäsenille ja kaikille, jotka olette toimineet eri tavoin sukuseuran hyväksi.

Kankaanpäässä 9.2.2019

Hannukaisten sukuseura ry:n hallitus

——————————————————————————————————————————–

Hannukaisten sukuseuran jäsentiedotteen 1/2019                                                                          Liite 2

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2019

1.1 Jäsentiedotteet

Jäsentiedote 1/2019 postitetaan jäsenistölle heti vuoden ensimmäisen hallituksen kokouksen jälkeen. Tiedotteeseen sisällytetään tiivistelmä vuoden 2018 toiminnasta, vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jäsenmaksulomakkeet sekä tiedot vuonna 2019 mahdollisesti suoritettavista kotiseutumatkoista Karjalaan.

Tiedotteessa korostetaan tarvetta sähköisen tiedonvälittämisen parantamiseen, jäsenistöä pyydetään jälleen toimittamaan sähköpostiosoitteensa tai päivittämään muuttuneet sp-osoitteensa puheenjohtajalle ja sihteerille, samoin pyydetään toimittamaan yhteys- ym. tiedoissa (avioliitot, syntyneet lapset, kuolemat jne.) tapahtuneet muutokset. Jäsentiedote 2/2019 toimitetaan tarvittaessa syksyllä 2019. Jäsentiedote julkaistaan myös sukuseuran kotisivuilla.

1.2 Sukuseuran kotiseutumatkat 2019

Sukuseura toteuttaa kotiseutumatkan/-matkoja joko seuran omana toimintana tai yhdessä muiden yhteisöjen kanssa (pitäjäyhdistykset, karjalaseurat, muut sukuseurat tms.). Matkojen vaiheista laaditaan kertomus ja matkan tapahtumia tallennetaan valokuvin ja mahdollisesti muin tallentein. Matkakertomus ja otos kuvallisista tallenteista julkaistaan sukuseuran kotisivuilla. Myös pitäjälehtiin (esim. Kurkijokelainen) ja Karjala-lehden verkkosivulle tarjotaan artikkeleita matkoista.

1.3 Osallistuminen karjalaisten siviilihautausmaiden kunnostusprojektiin

Karjalan Liitto, eri pitäjäseurat ja eräät muut yhteisöt jatkavat vanhojen suomalaisten siviilihautausmaiden kunnostuksen yhdessä venäläisten osapuolten kanssa. Tavoitteeksi on asetettu siviilihautausmaiden suojelun saaminen sotilas- ja kenttähautausmaiden suojelun tasolle, mikä on säädetty valtiosopimuksella. Lisäksi hautausmaat pyritään rekisteröimään Venäjän federaation kiinteän omaisuuden hallintaoikeuksien ja kauppojen rekisteriin. Sukuseuran hallitus on tehnyt myönteisen päätöksen osallistumisesta projektiin sekä suvun jäsenten hautamuistomerkkien kunnostuksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. Hiitolan hautausmaalta on löydetty alkuperäiseltä paikaltaan pois siirrettynä yksi suvun edesmenneiden jäsenten hautakivi ja kaksi rautaristiä. Rautaristit ovat sittemmin kadonneet. Muilta paikkakunnilta ei ole toistaiseksi käytettävissä vastaavia tietoja. Hiitolan Pitäjäseura toteuttaa omalta osaltaan Hiitolan hautausmaan kunnostamista ja hautapaikkatietojen hankintaa. Kunnostustoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistoiminnassa Hiitolan kunnan johdon kanssa. Säilyneiden hautojen ja irrallaan olevien hautamuistomerkkien inventointia ei ole toistaiseksi suoritettu.

Sukuseura selvittää mahdollisuudet osallistua Hiitolan Pitäjäseuran ja mahdollisesti muiden pitäjäseurojen kanssa toteutettaviin kunnostustehtäviin niillä hautausmailla, joilta löytyy tai on mahdollista löytyä suvun edesmenneiden jäsenten hautoja.

1.4 Sukututkimus ja sukututkimuskoulutus

Sukuseuran hallitus on pitänyt tärkeänä hankkia suvun menneisyyttä ja menneitä sukupolvia koskevia tietoja. Samoin on pidetty tärkeänä tallentaa ja pitää ajan tasalla suvun nykyisyyttä ja nykyiseen jäsenistöön koskevia tietoja. Menneitä sukupolvia koskevan tiedon hankinta edellyttää sukututkimuskoulutusta ja sen puuttuessa tarvittavan koulutuksen hankintaa.

Sukuseura tarjoaa suvun historian tutkimisesta ja tallentamisesta kiinnostuneille sekä siihen sitoutuville henkilöille mahdollisuuden kouluttautua tehtävään. Mm. Karjalan Liitto ja Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys järjestävät alan kursseja ja avustavat erilaisten ongelmien ratkaisemisessa.

1.5 Kotisivujen ylläpito

Kotisivut pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Tavoitteena on laajentaa ylläpitäjien määrää. Tähän saakka ylläpitäjänä on toiminut puheenjohtaja, jonka aikakapasiteetti ylläpitämiseen on rajallinen

1.6 Sukujulkaisun toimittaminen

Sukukirjan aineiston hankintaa jatketaan edelleen. Vuonna 2020 julkaistavaan sukukirjaan tarkoitetun aineiston vastaanotto on tarpeen lopettaa vuoden 2019 lopussa, jotta taittamiselle ja sen jälkeiselle oikoluvulle jää riittävästi ennen teoksen painoon toimittamista. Tarjouskilpailu sukukirjan painotyöstä järjestetään vuoden 2019 lopulla.

Sukutietojen hankintaa ja päivitystä jatketaan keskeytyksettä myös sukukirjan valmistelutyön aikana. Tiedot, joita ei ehditä saamaan kirjaan, taltioidaan julkaistavaksi seuraavassa päivityksessä

1.7 Muistamiset

Sukuseuran hallituksen nimeämä vastuuhenkilö vastaa yhdistyksen maksavien sekä ainais- ja kunniajäsenten merkkipäivien seuraamisesta ja muistamisten käytännön toteuttamisesta. Vastuuhenkilö pitää puheenjohtajan ajan tasalla. Vastaavasti menetellään sukuseuran jäsenten kuolemantapausten yhteydessä. Tiedot päivitetään yhdistyksen jäsenrekisterin ja sukutietokantaan. Merkkipäivävastaanottoihin ja surujuhliin liittyvät kertomukset ja kuvadokumentit voidaan esim. merkkipäivähenkilön tai edesmenneen sukuseuran jäsenen omaisten luvalla tallentaa sukuseuran kotisivuille ja/tai sukujulkaisua varten ylläpidettävään arkistoon.

1.8 Sukuseuran tuotteiden markkinointi

Sukuseuran hallituksen nimeämä henkilö vastaa seuran tuotevalikoiman ylläpitämisestä ja kehittämisestä talousarvion sallimissa rajoissa. Vastuuhenkilö vastaa myös tuotteiden myynnistä, myyntitulojen tilittämisestä rahastonhoitajalle, tuotevaraston hallinnasta ja varastokirjanpidosta. Tuotteiden markkinointi toteutetaan pääasiassa sukuseuran kotisivujen ja seuratiedotteiden avulla.

 1. Talousarvioehdotus vuodelle 2019

Talousarviota ei julkaista kotisivuilla

_______________________________________________________________________________
TIEDOTE 1/2018

Arvoisat Hannukaisten sukuseura ry:n jäsenet

 1. Yleistä

Edesmennyt vuosi 2017 oli ns. sukukokousvuosien välinen ”välivuosi”. Jotain sukuseurassa kuitenkin tapahtui, vaikka jäsenistön yhteistä tapaamismahdollisuutta sukukokouksen ja -juhlan puitteissa ei kuluneena vuonna ollutkaan. Sukuseuran hallitus kokoontui kaksi kertaa, sukuseuran jäseniä on osallistunut kotiseutumatkoille, sukututkimusta on jatkettu jne.

Vuoden 2017 tärkeimmät tapahtumat selviävät tiedotteen liitteenä olevasta toimintakertomuksesta, joten niitä ei tässä toisteta. Toisena liitteenä olevasta kuluvan vuoden toimintasuunnitelmasta selviää, mitä toimintaa alkaneelle vuodelle on suunniteltu.

Alkanut toimintavuosi on jälleen sukukokousvuosi ja vieläpä juhlavuosi, sillä sukuseuramme täyttää 30 vuotta. Sukukokous ja -juhla järjestetään 29. – 30.9.2018 Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä, Kelankaari 4, Kankaanpää. Laittakaahan ajankohta kalentereihinne jo nyt. Sukukokouksesta tiedotetaan erikseen alkukesällä.

 1. Jäsentiedotteiden toimittaminen ja jäsenmaksun maksaminen

Vuonna 2017 sukuseuran hallitus päätti, että kirjallinen jäsentiedote ja jäsenmaksulomake lähetetään vain niille sukuseuran jäsenille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta (tai se ei ole tiedossa). Muille jäsenille lähetettiin tiedoteaineisto sähköisenä. Tarkoituksena oli säästää yhdistyksen varoja välttämällä postimaksut. Valitettavasti osalta jäi jäsenmaksu maksamatta. ”Karhukirjemuistutuksella” muutama jäsen hoiti jäsenvelvoitteensa vuoden lopulla. Tänä vuonna kirjepostia lähetetään hieman enemmän. Sähköisenä tiedote lähetetään kuitenkin kaikille jäsenille, joiden sp-osoite on tiedossa. Tiedotteen liitteenä on jäsenmaksulomake ilman henkilönimiä ja jäsenmaksun suuruutta. Jäsenmaksu on 10 euroa/jäsen/vuosi. Vain sähköpostilla tiedotteen saaneet: Lisätkää lomakkeeseen niiden jäsenten nimet, joiden jäsenmaksusta on kysymys, sekä jäsenmaksujen yhteissumma, esim. maksu kahdelta jäseneltä = 20 euroa. Käyttäkää maksaessanne lomakkeeseen merkittyä viitenumeroa (1285 2). Postin kautta tiedotteen saaneet käyttävät kirjeen mukana olevaa pankkisiirtolomaketta.

 1. Kotisivut

Sukuseuran kotisivut saatiin viimein uudistettua viime vuoden 2016 lopulla. Uudet sivut löytyvät osoitteesta www.hannukaiset.fi (vanhassa osoitteessa oli pääte .com). Sivut ovat vieläkin vajavaiset, mutta niitä täydennetään ajan myötä. Sivujen kautta voi myös jättää jäsenhakemuksen tai ottaa muuten yhteyttä.

 1. Sukututkimus

Sukuseuran hallitus joutui kevään 2017 kokouksessaan toteamaan, että uuden sukujulkaisun julkaisemiseen on vieläkin otettava lisäaikaa. Hallitus asetti kuitenkin ehdottomaksi takarajaksi vuoden 2020 sukukokouksen. Tämän vuoden juhlasukukokoukseen päätettiin kuitenkin tehdä suppeampi sukuseuran 30-vuotistaipaleesta kertova julkaisu. Sukututkimus kuitenkin jatkuu ja tiivistyy asetettua määräaikaa lähestyessä. Henkilötietomatrikkeliin on saatu kerättyä melko mukavasti nimiä, runsaat 35 000 henkilönimeä, joista osa jää kuitenkin pois eri syistä. Työläin vaihe on vielä edessä, sillä henkilötietolainsäädännön rajoitukset vaikeuttavat alle 100 vuotta vanhojen tietojen hankintaa. Edellisen sukukirjamme ilmestymisestä on kulunut yli 10 vuotta, joten kirjassa mainittujen henkilöiden ja perheiden tiedoissa on tapahtunut jo paljon muutoksia. Pyydämme sukuseuran jäseniä ja kaikkia muitakin sukuun kuuluvia ilmoittamaan omissa tiedoissaan sekä lähipiirissään tapahtuneet muutokset tai ilmoittamaan sukukirjaa varten aikaisemmin puuttuneet tiedot. Osalle jäsenistöstä tulee tämän tiedotteen liitteenä esitäytetty perhekortti, jonka pyydämme palauttamaan täydennettynä/korjattuna. Tietoja voi ilmoittaa myös sukuseuran uusilta kotisivuilta (www.hannukaiset.fi) ladattavalla perhelomakkeella lähettämällä täytetyn lomakkeen allekirjoittaneelle sähköpostin liitetiedostona tai postitse, yhteystiedot jäljempänä tässä tiedotteessa.

Henkilötietolain mukaan sukututkimusrekisteriin voidaan kerätä ja tallentaa tutkittavaan sukuun kuuluvasta henkilöstä sekä tämän puolisosta nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika, kuolinaika ja -paikka, arvo tai ammatti sekä osoitetieto ja muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä ovat myös tietoja, joita pyydämme sukuun kuuluvia keräämään, tallentamaan ja toimittamaan (esim. kotisivuilta ladattavalla perhelomakkeella) seuran sukututkimusvastaavalle joko kirjeitse tai sähköpostilla osoitteella Raimo Hannukainen, Rannankatu 10, 38840 Niinisalo, email. raimo.hannukainen@sppnet.fi.

Henkilötietojen lisäksi sukujulkaisuun on tarkoitus saada valokuvia ja artikkeliaineistoa perheiden ja yksittäisten henkilöiden vaiheista menetetyllä kotiseudulla, evakkotaipaleella ja uusilla kotiseuduilla. Myös kartta-aineistoa asuinpaikoista on tarkoitus julkaista. Kirjahanketyöryhmä pyytää sukuseuran jäsenistöä tallentamaan vielä saatavilla olevaa, em. elämänvaiheita koskevaa muistinvaraista aineistoa (kirjallisena tai sähköisesti tallennettuna haastatteluaineistona). Tallennetun aineiston voi toimittaa sukuseuran sukututkimusvastaavalle em. osoitteeseen. Alkuperäisaineisto (kuvat, kartat jne.) palautetaan tallentamisen jälkeen takaisin lähettäjän ilmoittamaan osoitteeseen.

 1. Sukuseuran kotiseutumatka Karjalaan

Sukuseura ei järjestä tänä vuonna omaa kotiseutumatkaa Karjalaan, mutta Hiitolan Pitäjäseuran matkalle 10. – 13.5.2018 on varattu 10 paikkaa. Jos matkalle on halukkuutta yli varatun paikkamäärän, voidaan joitakin paikkoja yrittää saada vielä lisää. Matkalla majoitutaan Käkisalmessa ns. mökkikylässä, jossa on aivan tyydyttävät majoituspaikat ja palvelut. Matkalla kaksi päivää käytetään ”kotiseudulla”. Ohjelma rakennetaan ilmoittautuneiden henkilöiden toiveiden mukaisesti tutustumalla eri kohteisiin Hiitolassa ja/tai sen naapuripitäjissä. Venäjän federaation määrittämälle rajavyöhykkeelle pääsy ei ole tahtonut onnistua viime vuosina, joten sinne ei tällä matkalla yritetä päästä. Matkat omavalintaisiin kohteisiin tehdään paikallisilla ”takseilla”, joista joudutaan maksamaan lisämaksu (hinta oli viime vuonna 20 euroa tunti).  Tämän vuoden matkojen hinnat eivät ole vielä tiedossa, mutta viime vuonna hinnat olivat n. 380 euroa/henkilö (ilman em. ”taksien” käyttöä). Nopeimmat ilmoittautujat pääsevät matkaan. Ilmoittautumiset 28.2.2018 mennessä osoitteella Raimo Hannukainen, Rannankatu 10, 38840 Niinisalo, email. raimo.hannukainen@sppnet.fi tai p. 044 5787 693.

 1. Yhteystietokannan laajentaminen

Sukuseuran toimihenkilöt toivovat edelleen, että kaikki sukuseuran jäsenet, joilla on käytössään sähköposti, ilmoittaisivat sp-osoitteensa sihteerille ja/tai puheenjohtajalle. Samoin pyydetään ilmoittamaan osoitteenmuutokset ja henkilötietoihin (avioliitot, lapsen syntymät jne.) liittyvät muutokset. Toistaiseksi vain osa jäsenistöstä on tavoitettavissa sähköpostilla. Yhteystietoja käytetään vain sukuseuran johdon ja jäsenistön väliseen tiedottamiseen eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

 1. Lopuksi

Hannukaisten sukuseuran hallitus kiittää jäsenistöä vuoden 2017 toiminnasta ja toivottaa jäsenille ja heidän läheisilleen menestystä ja kaikkea hyvää alkaneen vuoden 2018 toiminnoissa.

Sukuseuran hallituksen puolesta

Raimo Hannukainen

Raimo Hannukainen, puheenjohtaja

—————————————————————————————————————–

Hannukaisten sukuseuran jäsentiedotteen 1/2018                                                                          Liite 1

 

HANNUKAISTEN SUKUSEURAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

 1. YLEISTÄ

Hannukaisten sukuseura ry täytti 29 vuotta 3.7.2017. Kulunut toimintavuosi oli sukukokousvuosien välivuosi.

Sukuseuran sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenistön keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura voi mm.

 • järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä vastaavanlaisia tilaisuuksia
 • kerätä ja arkistoida sukua koskevia tietoja
 • selvittää ja auttaa suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattaa tutkimustyön tuloksia jäsenten tietoon
 • harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa
 • pitää luetteloa suvun jäsenistä

Sukuseuran sääntöjen tarkoituksenmukainen toiminta ei kuitenkaan estä seuraa uudistumasta.

 1. SUKUSEURAN HALLINTO JA JÄSENISTÖ

Vuoden 2016 sukukokouksessa valitun hallituksen toimikausi jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka. Puheenjohtajana toimii Raimo Hannukainen. Hallitukseen kuuluvat toimikaudella 1.1.2017 – 31.12.2018 lisäksi

Varapuheenjohtaja, Oiva Hannukainen, Rauma

Sihteeri/rahastonhoitaja, Anne Hannukainen, Kankaanpää

Jäsenet:

Kirsti Hannukainen, Rauma

Erkki J. Hannukainen, Harjavalta

Arto Hannukainen, Lahti

Pauli Huhtamaa, Kankaanpää

Elina Lahtinen, Jämijärvi

Jere Lahtinen, Lapua

Marjatta Vaara, Kankaanpää

Markus Vaara, Kangasala

Mika Hänninen, Salo

Roope Hänninen, Salo

Päivi Setälä, Luvia

Varsinaisina toiminnantarkastajina toimivat Eila Lätti (Kankaanpää) ja Riitta Kuusimäki (Jämijärvi) ja varatoiminnantarkastajina Toivo Hannukainen (Karvia) ja Mikko Hanhilammi (Jämijärvi).

Hallituksen jäsenillä on hoidettavanaan toiminnan osa-alueita seuraavasti

Jäsenrekisterin ylläpito, jäsenmaksujen perintä: Anne Hannukainen

Muistamiset (merkkipäiväonnittelut, pois nukkuneet): Oiva Hannukainen

Sukutietojen tallentaminen sukutietokantaan: Raimo Hannukainen

Matkat ja jäsentoiminta: Raimo Hannukainen

Tuotemyynti ja varastonpito: Raimo Hannukainen

Kotisivujen ylläpito: Raimo Hannukainen

Sukuseuraan kuului 31.12.2017 kaksi (2) kunniajäsentä, 11 ainaisjäsentä, 166 vuosijäsenmaksunsa maksanutta jäsentä ja 16 nuorisojäsentä eli yhteensä 195 jäsentä. Jäsenmäärä on laskenut lähes kahdella kymmenellä jäsenellä, vuodenvaihteessa oli vielä jonkin verran jäsenmaksunsa maksamattomia jäseniä (eivät mukana em. jäsenmäärässä), mutta heille annetaan mahdollisuus jäsenvelvoitteen täyttämiseen vuoden 2018 jäsenmaksun yhteydessä. Nuorisojäseniä ovat alle 18-vuotiaat henkilöt. Nuorisojäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Nuorisojäsenten toivotaan jatkavan sukuseuran varsinaisina jäseninä siitä vuodesta lukien, jona he täyttävät 19 vuotta.

Sukuseuran hallitus piti toimintavuonna 2017 kaksi (2) kokousta Kankaanpäässä. Ensimmäinen kokous pidettiin 28.1.2017 ja toinen 29.10.2017. Ensimmäisessä kokouksessa hallitus hyväksyi omalta osaltaan tilinpäätösasiakirjat (tilinpäätös ja toimintakertomus) ja päätti esittää ne sellaisenaan sukukokoukselle. Toisessa kokouksessa tarkennettiin vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Hallitus joutui mm. toteamaan, että 30-vuotisjuhlan kunniaksi suunniteltua uuden sukukirjan julkaisemista ei pystytä toteuttamaan hankkeen keskeneräisyyden vuoksi. Hallitus kuitenkin päätti, että ehdoton takaraja sukukirjan valmistumiselle on vuoden 2020 sukukokous. Vuoden 2018 sukujuhlaan päätettiin kuitenkin tehdä suppeampi sukuseuran 30-vuotishistoriikki, jota myydään jäsenille omakustannushintaan. Hallituksen vuoden 2017 toisessa kokouksessa suunniteltiin lisäksi mm. sukututkimuksen jatkamista ja tulevan vuoden kotiseutumatkan toteuttamisvaihtoehtoja.

 3. TIEDOTTAMINEN

Sukuseuran jäsenille lähetettiin postitse jäsentiedote vuoden 2017 alkupuolella. Se sisälsi ydinasiat vuoden 2016 toiminnasta (ml. alustava toimintakertomus) ja tarkennetun toimintasuunnitelman vuodelle 2017.

Seuran kotisivut siirrettiin uudelle palveluntuottajalle vuoden 2016 lopulla. Vuoden 2017 aikana uusille sivuille saatiin jonkin verran sisältöä. Nykyiset kotisivut löytyvät osoitteesta www.hannukaiset.fi.

Tiedotuskanavana on käytetty myös Kurkijokelainen- ja Karjala- lehtiä.

Jäsenistön sähköpostiosoiteluettelo oli edelleen vajavainen, mutta niille, joiden yhteystiedot olivat tiedossa, lähetettiin tiedotteita myös sähköpostilla. Toiveena on edelleen, että yhä useammat ilmoittaisivat sähköpostiosoitteensa sihteerille ja/tai puheenjohtajalle, mikä mahdollistaisi kattavamman sähköisen tiedottamisen.

 1. MUISTAMISET

4.1 Merkkipäiväonnittelut 2017

Sukuseuran puolesta onniteltiin perinteiseen tapaan adressilla yhdistyksen jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä heidän merkkipäivinään 50-vuotismerkkipäivästä alkaen. 70 vuoden iän jälkeen onnitteluadressit lähetetään viiden (5) vuoden välein. Vuonna 2017 merkkipäiviään viettäneiden nimiä ei julkaista kotisivuilla.                                                 

 4.2 Pois nukkuneiden muistaminen

Pois nukkuneiden sukuseuran jäsenten omaisia muistetaan suruadressilla. Omaisten pyynnöstä osallistutaan myös vainajan siunaus- ja muistotilaisuuteen. Vuoden 2017 aikana pois nukkuneiden seuramme jäsenet nimiä ei julkaista kotivuilla.

 1. SUKUTUTKIMUS

Sukututkimus jatkui tiiviinä vuonna 2017. Sukututkimuksesta vastaavat henkilöt osallistuivat mm. Hiitolan Pitäjäseuran järjestämään sukututkimuspiiriin ja samalla kokeneemmilta sukututkijoilta saatiin lisätietoja tutkimuksen tekemiseen. Tällä hetkellä sukutietokannassa on 35 000 henkilön nimet, mutta määrä lisääntyy edelleen huomattavasti. 100 vuotta nuorempien henkilöiden tietojen täydentäminen on aloitettu, mutta pahasti kesken, sillä vanhempaakin tietoainesta on vielä paljon keräämättä.

Henkilöhistorian tutkimisen ja tallentamisen lisäksi sukututkimukseen liittyy myös suvun vaiheisiin ja elämään liittyvän historiatiedon kerääminen ja tallentaminen. Uuteen sukukirjaan pyritään saamaan tietoa molemmista evakkoon lähdöistä (1939/1940 ja 1944), evakkomatkoista ja asettumisesta uusille asuinsijoille. Sukuseuran jäsenistölle on toistuvasti esitetty vetoomus siitä, että suvun varttuneilta jäseniltä saataisiin tallennettua kokemusperäisiä kertomuksia evakkotaipaleen eri vaiheista. Yrityksistä huolimatta haluttuja aikalaiskertomuksia ei onnistuttu saamaan kuluneenkaan toimintavuoden aikana.

 1. KOTISEUTUMATKAILU VUONNA 2017

Sukuseura ei tehnyt omaa kotiseutumatkaa, mutta seuralle oli varattu 10 paikkaa Hiitolan Pitäjäseuran matkalle 29.6. – 2.7.2017. Kaksi paikkaa jäi täyttämättä. Matka oli tyypillinen neljän päivän matka. Kun meno- ja paluumatkaan kuluu aina päivä suuntaansa, jäi perillä käytettäväksi kaksi päivää. Menomatka oli kuitenkin poikkeuksellinen, sillä Viipurista matkustettiin junalla Hiitolaan, mistä matkaa jatkettiin taas linja-autolla. Matkaseurue majoittui Käkisalmessa ns. mökkikylässä, joka on tuttu majapaikka jo vuosien takaa.

Ensimmäisenä perillä olopäivänä käytiin tutustumassa ”Tontin tyttöjen” kanssa Kilpolan saaren Tounaan kylän maisemiin. Mainitut Tontin sisarukset ovat sukua Kilpolan Hannukaisille, kuten monet muutkin Tounaan suvut, etenkin Jakoset. 1920-luvun lopulla muutti Toivo Hannukainen, ”Peltolan Toivo” Kilpolan kylästä Tounaaseen. Kilpolan itäisimmässä talossa, Tounaan itäosan Sikosuon reunassa asui ennen evakkoon lähtöä Päijälän Hannukaisten jälkeläinen Matti Hannukainen perheineen. Hän oli todellinen uudisraivaaja, joka raivasi perheelleen laajan peltoaukean Sikosuon läheisyyteen.

Tounassa käynnin jälkeen matkaa jatkettiin Kilpolan koulun raunioille, jossa nautittiin matkaeväät. Allekirjoittanut tosin poikkesi matkalla Tontin sisarusten Sirkka-äidin o.s. Eerikäisen (Ilmari Eerikäisen sisar) synnyinkodin raunioilla. Koulun mäeltä matka jatkui entiselle Lauri Pöystin talolle ja pääosalla matkalaisista edelleen ”Tiikin sillalle”, Kilpolan salmen länsipuolelle.

Samaan aikaan, kun pääosa Hannukaisten seurueesta samoili Kilpolassa, Päivi Setälä o.s. Hannukainen etsi lastensa Elinan ja Marttin kanssa isänsä synnyinpaikkaa Lipolan ja Sirsjärven kylien rajamailla. Paikka löytyi kohtuullisella varmuudella, mutta 100 %:n varmuuden saaminen edellyttää vielä varmennuskäyntiä.

Toisena perillä olopäivänä käytiin Kurkijoella, tutustuttiin kirkonmäkeen ja siellä oleviin muistomerkkeihin. Käytiin katsomassa myös presidentti Relanderin entistä kotitaloa Kurkijoen entisen Maamiesopiston (Maanviljelysopiston) alueella. Hiitolan nykyisessä keskustassa käytiin tietysti Linnavuorella (entisessä Raivattalassa), mistä näkee laajasti ympäröivää maastoa. Asilassa käytiin katsomassa tunnetun kosken kuohuja ja tutustumassa entisen Asilan hovin alueeseen. Vanhoista kartanon rakennuksista on jäljellä vielä navetan raunio, joka on nykyisin suojattu peltikatteella. Päivän retki päätettiin Käkisalmen Vuohensalon kauniille hiekkarannalle. Valitettavasti Laatokalta kävi melko voimakas ja viileä tuuli, joten vain uskaliaimmat rohkenivat uimaan.

Kesäkaudella 2017 matkailtiin lisäksi mm. Pyhäjärven, Räisälän, Käkisalmen ja tietysti Viipurin alueilla. Sukuseuran puheenjohtaja osallistui Hiitolan kirkon alueen sekä hautausmaan siivous- ja kunnostusmatkoille. Matkojen aikana tavattiin mm. Hiitolan kunnan viranhaltija- ja luottamushenkilöjohtoa. Lokakuussa sukuseuran jäseniä osallistui Hiitolan Pitäjäseuran syysmatkalle, joka aikana pystytettiin Hiitolan kirkon historiasta kertova muistotaulu kirkon perustuksille. Samalla tehtiin muitakin kunnostustöitä ja suunniteltiin kevään 2018 kunnostusmatkalla toteutettavia töitä.

 1. LOPUKSI

Sukuseuran toimintavuodet vaihtelevat volyymiltään. Vuosi 2017 ei ollut sukukokousvuosi.

Vuoden pääteemana oli edelleen sukututkimus ja tiedon hankkiminen suvun vaiheista. Onneksi suvun historia ja vuosisataisilla kotiseuduilla eletty elämä kiinnostavat edelleen sukuseuran jäseniä. Tähän liittyvän tiedon keräämisellä on kuitenkin kiire, sillä Karjalassa syntyneiden henkilöiden määrä vähenee kiihtyvällä vauhdilla.

Evakkovaiheeseen liittyvät tapahtumat ja kertomukset ovat ainutkertaisia ja niillä tulee olemaan merkittävän suuri arvo historiatietona, jos ne saadaan tallennettua tulevien sukupolvien tutustuttavaksi. Siksi ne pitäisi saada tallennettua ennen kuin on liian myöhäistä. Tämä tiedonhankinta on meneillään ja sen jatkamisessa tarvitaan sukuseuran kaikkien jäsenten apua. Sukuseuran hallitus vetoaa edelleen jäsenistöön, jotta sen edustajat kokoaisivat oman lähipiirinsä evakkomatkaan ja sen jälkeisiin tapahtumiin liittyviä tietoja ja toimittaisivat ne ensisijaisesti sukuseuran sukututkimusvastaavalle (Raimo Hannukainen) tai jollekin hallituksen jäsenelle.

Kiitos Teille kaikille suvun asioista kiinnostuneille Hannukaisten sukuseuran jäsenille ja kaikille, jotka olette toimineet eri tavoin sukuseuran hyväksi.

Kankaanpäässä 3.2.2018

Hannukaisten sukuseura ry:n hallitus

——————————————————————————————————————-

 

Hannukaisten sukuseuran jäsentiedotteen 1/2018                                                                          Liite 2

 

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2018

1.1 Jäsentiedotteet

Jäsentiedote 1/2018 postitetaan jäsenistölle heti vuoden ensimmäisen hallituksen kokouksen jälkeen. Tiedotteeseen sisällytetään tiivistelmä vuoden 2017 toiminnasta, vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jäsenmaksulomakkeet sekä tiedot vuonna 2018 mahdollisesti suoritettavista kotiseutumatkoista Karjalaan.

Tiedotteessa toistetaan pyyntö siitä, että sukuseuran jäsenet toimittaisivat sähköpostiosoitteensa puheenjohtajalle ja sihteerille, samoin pyydetään toimittamaan yhteys- ym. tiedoissa (avioliitot, syntyneet lapset, kuolemat jne.) tapahtuneet muutokset. Tarkoituksena on nopeuttaa tiedonvälitystä. Jäsentiedote 2/2018 toimitetaan kesäkuussa, tiedote sisältää informaation sukujuhlan järjestelyistä ja ohjeet juhlaan ilmoittautumisesta.

1.2 Sukuseuran kotiseutumatkat 2018

Sukuseura toteuttaa kotiseutumatkan/-matkoja joko seuran omana toimintana tai yhdessä muiden yhteisöjen kanssa (pitäjäyhdistykset, karjalaseurat, muut sukuseurat tms.). Matkojen vaiheista laaditaan kertomus ja matkan tapahtumia tallennetaan valokuvin ja mahdollisesti muin tallentein. Matkakertomus ja otos kuvallisista tallenteista julkaistaan sukuseuran kotisivuilla. Myös pitäjälehtiin (esim. Kurkijokelainen) ja Karjala-lehden verkkosivulle tarjotaan artikkeleita matkoista.

1.3 Osallistuminen karjalaisten siviilihautausmaiden kunnostusprojektiin

Karjalan Liitto, eri pitäjäseurat ja eräät muut yhteisöt jatkavat vanhojen suomalaisten siviilihautausmaiden kunnostuksen yhdessä venäläisten osapuolten kanssa. Tavoitteeksi on asetettu siviilihautausmaiden suojelun saaminen sotilas- ja kenttähautausmaiden suojelun tasolle, mikä on säädetty valtiosopimuksella. Lisäksi hautausmaat pyritään rekisteröimään Venäjän federaation kiinteän omaisuuden hallintaoikeuksien ja kauppojen rekisteriin. Sukuseuran hallitus on tehnyt aikaisemmin myönteisen päätöksen osallistumisesta projektiin sekä suvun jäsenten hautamuistomerkkien kunnostuksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. Hiitolan hautausmaalta on löydetty alkuperäiseltä paikaltaan pois siirrettynä yksi suvun edesmenneiden jäsenten hautakivi ja kaksi rautaristiä. Rautaristit ovat sittemmin kadonneet. Muilta paikkakunnilta ei ole toistaiseksi käytettävissä vastaavia tietoja. Hiitolan Pitäjäseura toteuttaa omalta osaltaan Hiitolan hautausmaan kunnostamista ja hautapaikkatietojen hankintaa. Kunnostustoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistoiminnassa Hiitolan kunnan johdon kanssa. Säilyneiden hautojen ja irrallaan olevien hautamuistomerkkien inventointia ei ole toistaiseksi suoritettu.

Sukuseura selvittää mahdollisuudet osallistua Hiitolan Pitäjäseuran ja mahdollisesti muiden pitäjäseurojen kanssa toteutettaviin kunnostustehtäviin niillä hautausmailla, joilta löytyy tai on mahdollista löytyä suvun edesmenneiden jäsenten hautoja.

1.4 Sukututkimus ja sukututkimuskoulutus

Sukuseuran hallitus on pitänyt tärkeänä hankkia suvun menneisyyttä ja menneitä sukupolvia koskevia tietoja. Samoin on pidetty tärkeänä tallentaa ja pitää ajan tasalla suvun nykyisyyttä ja nykyiseen jäsenistöön koskevia tietoja. Menneitä sukupolvia koskevan tiedon hankinta edellyttää sukututkimuskoulutusta ja sen puuttuessa tarvittavan koulutuksen hankintaa.

Sukuseura tarjoaa suvun historian tutkimisesta ja tallentamisesta kiinnostuneille sekä siihen sitoutuville henkilöille mahdollisuuden kouluttautua tehtävään. Mm. Karjalan Liitto ja Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys järjestävät alan kursseja ja avustavat erilaisten ongelmien ratkaisemisessa.

1.5 Kotisivujen ylläpito

Vuosina 2016 – 2017 uudistetut kotisivut pidetään jatkuvasti ajan tasalla.

1.6 Sukujulkaisun toimittaminen

Sukukirjan aineiston hankintaa jatketaan edelleen. Aikaisemmasta suunnitelmasta poiketen julkaisua ei ehditä saada painokelpoiseen kuntoon riittävän ajoissa. Julkaisuajankohta siirtyy seuraavaan sukukokoukseen. Sukujuhlaan 2018 tuotetaan kuitenkin pienimuotoisempi julkaisu suvun historiasta ja sukuseuran 30 vuoden toiminnasta.

1.7 Muistamiset

Sukuseuran hallituksen nimeämä vastuuhenkilö vastaa yhdistyksen maksavien sekä ainais- ja kunniajäsenten merkkipäivien seuraamisesta ja muistamisten käytännön toteuttamisesta. Vastuuhenkilö pitää puheenjohtajan ajan tasalla. Vastaavasti menetellään sukuseuran jäsenten kuolemantapausten yhteydessä. Tiedot päivitetään yhdistyksen jäsenrekisterin ja sukutietokantaan. Merkkipäivävastaanottoihin ja surujuhliin liittyvät kertomukset ja kuvadokumentit voidaan esim. merkkipäivähenkilön tai edesmenneen sukuseuran jäsenen omaisten luvalla tallentaa sukuseuran kotisivuille ja/tai sukujulkaisua varten ylläpidettävään arkistoon.

1.8 Sukuseuran tuotteiden markkinointi

Sukuseuran hallituksen nimeämä henkilö vastaa seuran tuotevalikoiman ylläpitämisestä ja kehittämisestä talousarvion sallimissa rajoissa. Vastuuhenkilö vastaa myös tuotteiden myynnistä, myyntitulojen tilittämisestä rahastonhoitajalle, tuotevaraston hallinnasta ja varastokirjanpidosta. Tuotteiden markkinointi toteutetaan pääasiassa sukuseuran kotisivujen ja seuratiedotteiden avulla.

 1. Talousarvioehdotus vuodelle 2018

Talousarviota ei julkaista kotisivuilla