Sukututkimusrekisterin rekisteriseloste

HANNUKAISTEN SUKUSEURA RY:N SUKUTUTKIMUSREKISTERI

Rekisteriseloste

Laatimispäiväys:               22.3.2016

Päivitetty viimeksi:           9.2.2018

 

Rekisterinpitäjä

Nimi:                          Hannukaisten sukuseura ry

Yhteystiedot:                  c/o Rannankatu 10, 38840 Niinisalo

 

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Nimi:                          Hannukainen Raimo Juhani

Asema:                         Sukuseuran puheenjohtaja

Yhteystiedot:                  Rannankatu 10, 38840 Niinisalo, p. 044 5787 693, s-posti: raimo.hannukainen@sppnet.fi

Rekisterin nimi

Hannukaisten Sukuseura ry:n sukututkimusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukututkimus ja sukukirjan julkaiseminen

Rekisterin tietosisältö

Henkilöiden yksilöinti- ja osoitetiedot, muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit, painetut lähteet ja henkilöiden antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä

Tietoja luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.